PŘIHLÁŠENÍ PRO ÚČASTNÍKY 8TÝDENNÍHO KURZU MINDFULNESS
V PRAZE

29. 10. - 17. 12. 2024